DK Zrkadlový Háj, Bratislava Bratislava

Hudba - Folklor / Ethno / World 24.02 18:00 19:00

FS Krtíšan - "(na)ZDAR BOH!" je názov premiérového tanečno-divadelného predstavenia Folklórneho súboru Krtíšan pripraveného pri príležitosti 45. výročia založenia súboru. „(na) Zdar Boh!“ je poctou baníctvu v regióne Veľký Krtíš a baníckemu stavu ako takému. 

V predstavení sú prezentované folklórne znaky z regiónov: Horehronia, Zemplínu, Podpoľania a lokálnych dedín okresu (Hrušov, Plachtince), ktoré ovplyvňovali folklórne povedomie v regióne. 

Réžia: Mgr. art. Cyril Páriš 
Choreografia: Filip Takáč 
Návrh, scenár: Mgr. art. Cyril Páriš, Filip Takáč 
Scéna, Kostýmy: Mgr. art. Silvia Svákusová 
Hudba: Alžbeta Bystrianska, Martin Ďurov, Tomáš Gašpierik

TRAILER

]]>

Zdroj informácií.