Nový evanjelický kostol, Bratislava Bratislava

Hudba 31.07.19 19:00 20:00

Renomovaný miešaný spevácky zbor MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ AKADÉMIA LÜBECK
(DIE INTERNATIONALE CHORAKADEMIE LÜBECK) s dirigentom Rolf Beckom vystúpi počas svojho pracovného pobytu na Slovensku n a benefičnom koncerte v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v stredu 31. júla 2019 o 18.00 hod. Hosťom speváckeho zboru bude slovenský organový virtuóz Stanislav Šurin.

Koncert bude benefíciou pre detskú onkológiu na Kramároch.

Vstupné 5 € / 3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP
Predaj vstupeniek
sieť predajní a www.ticketportal.sk

Názov koncert BACH – MAHLER naznačuje jeho dramaturgiu. V úvodných a záverečných zborových skladbách predvedie zbor Bachove kantáty a Mahlerove piesne. Nielen piesne Gustava Mahlera , ale aj Hectora Berlioza a Richarda Wagnera zaznejú v originálnych úpravách známeho nemeckého skladateľa, muzikológa so zameraním na zborovú hudbu Clytus-a Gottwald-a.
Stanislav Šurin predvedie diela Johanna Sebastiana Bacha a Petra Ebena.

Program koncertu:
J. S. Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden, moteto 
organ, S. Šurin
G. Mahler: Urlicht, arr. Clytus Gottwald 
H. Berlioz: Lamento aus Les Nuits d´Été, arr. Clytus Gottwald
R. Wagner: Im Treibhaus, arr. Clytus Gottwald
G. Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen, arr. Clytus Gottwald 
organ, S. Šurin
J. S. Bach: Jesu, meine Freude, moteto

]]>

Zdroj informácií.