Koncertná sieň SF Bratislava

Hudba - Klasická hudba 28.02 19:00 20:00

<![CDATA[

Dátum: Štvrtok 24.01.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €  

Wagner, Beethoven, Sibelius

Slovenská filharmónia
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Javier Peranies, klavír

Richard Wagner      Tannhäuser, predohra k opere
Ludwig van Beethoven       Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol, op. 37
Jean Sibelius       Symfónia č. 5 Es dur, op. 82

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


 

Dátum: Štvrtok 14.02.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Saint-Saëns, Debussy, Ravel

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor (ženská časť)
Jun Märkl, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Camille Thomas, violončelo

Camille Saint-Saëns      Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31
                                        Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Claude Debussy      Nokturná, tri symfonické skladby
Maurice Ravel     Bolero

Camille Saint-Saëns bol vysoko váženým človekom. Venoval sa mnohým aktivitám a tým sa blížil renesančným polyhistorom. V tvorbe bol silne ovplyvnený osobnosťou Franza Liszta, o čom svedčí aj séria skladieb označených ako symfonická báseň. Lisztov vplyv je evidentný aj v Saint-Saënsovej koncertantnej hudbe; on sám bol vynikajúcim a koncertne aktívnym klaviristom a aj v koncertoch pre violončelo a orchester preferoval lisztovský brilantný typ kompozície. Francúzsko sa koncom 19. storočia stalo epicentrom umeleckej produkcie. Zásluhu na tom mala skupina autorov vnímaných ako „impresionisti“. Fenomén symboliky a symbolizmu začal nahrádzať klasickú rétoriku; medzi hudobníkmi dominoval Claude Debussy, o čom svedčí aj jeho triptych Nokturná. S menom Debussy akosi automaticky súvisí meno Ravel. Hoci bol každý z nich celkom inak konštituovaný, spája ich zmysel pre sonórnosť; Ravelovo legendárne Bolero je vtipnou hrou so zvukovými možnosťami orchestra.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 28.02.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

<

p>Čajkovskij, Chačaturian

Slovenská filharmónia
Alexander Rahbari, dirigent
Ladislav Fančovič, klavír

Piotr Iľjič Čajkovskij     Slávnostná predohra 1812, op. 49
Aram Chačaturian      Koncert pre klavír a orchester Des dur, op. 38
Piotr Iľjič Čajkovskij       Symfónia č.4 f mol, op. 36

Piotr Iľjič Čajkovskij bol síce geniálnou, ale rozporuplnou osobnosťou. Dlhé roky žil sužovaný depresiami z vlastného ľudského zlyhania. Paradoxne však v tých istých rokoch, kedy nariekal nad vlastným osudom, písal bujaré a pomerne hrmotné skladby. Slávnostná predohra 1812, do ktorej obsadil aj delá a kanóny a Štvrtá symfónia f mol predstavujú oba póly jeho bytia. V Predohre sa nechal inšpirovať kontroverznou skladbou Ludwiga van Beethovena Wellingtonovo víťazstvo; Štvrtá symfónia je inšpirovaná jeho bojom s ne


Zdroj informácií.