Zvolenský zámok, Zvolen Zvolen

Do spoločnosti 28.02 17:30 18:30

Beseda s Jaroslavom Dušekom

Piešťany 26.2.2019

Hudobný hostia: Paulína Medveďová a Miloslav Kollár

Slovom aj piesňou budeme v tento večer vnímať a cítiť silu slova, pocítime silu aj neverbálnej komunikácie a porozumieme tomu, ako slová ovplyvňujú nielen videnie reality, ale aj realitu samotnú, teda náš život práve cez vibrácie, ktoré sa nesú priestorom. Aj nevyslovené slová, naše myšlienky pôsobia rezonančne na naše telo, na naše zdraviea na naše bytie.

Senec 27.2.2019

Hosť: Matúš Svinčák z Univerzity vedomého života

Žiť život v súlade s osobným zámerom duše, nájsť vnútorný pokoj, vidieť vlastnú cestu a rozumieť jej, chápať cesty ostatných ľudí a naučiť sa vnímať svoje telo, počúvať svoje srdce a prijať myseľ, nájsť rovnováhu a stabilitu v našom živote cez dohody, ktoré uzatvárame medzi sebou aj cez pochopenie už poznaných 4 toltéckych dohôd.

Zvolen 28.2.2019

Hosť: Lucia Ladiva Bužeková

Beseda s Jaroslavom Dušekom a Luciou Ladiva Bužekovou o schopnosti človeka precítiť spojenie s prírodou, s matkou Zem, precítiť prepojenie človeka s Bytím a so silami, ktoré sú všade okolo nás.
Program večera: 20:00 Šamanský obrad pri ohni v parku: bubnovanie, spev, spojenie živlov, očistný rituál...Organizuje Hooponopono Productions

Momentálne možný nákup iba cez prednostný predaj do 10.1.2019.

]]>

Zdroj informácií.