Bystrické uličky v každom počasí

2.9 km
00:44 hod.

Prechádzka Banskou Bystricou, hlavne po bočných uličkách. Začína v parku pre Univerzitou Mateja Bela, kde sú úžasné stromy, od gigantických tují, cez lipy až po gaštany a platany. Odtiaľ okolo torza Slovenky (textilka) popod bystrické bašty na cintorín.

Z horného konca cintorína sú krásne výhľady na hory okolo Bystrice. Malebným cintorínom sa dostanete ku kostolom a mestskému hradu. Okolie hradu je pekne zrekonštruované a oplatí sa navštíviť aj oba kostoly (slovenský a nemecký).

Odtiaľ je už len na skok na hlavné námestie, kde si môžete dať napríklad zmrzlinu na jeho hornom konci. V sychravom počasí dostanete aj vankúše, deky a horúcu čokoládu :) Niektorou z bočných uličiek (napr. Striebornou) sa vrátite späť k parku, prípadne skončíte v niektorej z reštaurácií a krčiem.

350 m n.m.Parkovisko pred UMB

Krásny park plný starých a mohutných stromov. V parku je aj keška (Mestsky park v BB by michal_brezno, Traditional Cache (1/1) (SK: V strome cca 1m nad zemou) EN: In the tree around 1 m over ground).

347 m n.m.Mestsky park v BB

Keška: Bystricke basty by pitcairn22, Multi-cache (2/1.5) (nad schodom)

355 m n.m.Bystricke basty

Keška: Sudoku by murarik, Unknown Cache (3/1.5) (pod borovicou)

374 m n.m.Sudoku

Starý cintorín za kostolom, vo svahu, malebný v každom počasí.

379 m n.m.Cintorín

Na fotke zadný môr z cintorína. Kostol Svätého kríža (pri Matejovom dome), nazývaný aj slovenský, bol v r. 1492 pristavaný k múru hradného opevnenia a k Pisárskej bašte. Nový vstup do kostola vybudovali v r. 1782 z južnej strany. Na portáli je vytesaný chybný letopočet 1452, namiesto r. 1492. Kamenná krstiteľnica pochádza z r. 1652 a klasicistický oltár má uprostred súsošie Ukrižovania s Pannou Máriou a Máriou Magdalénou od sochára Vavrinca Dunajského z r. 1834.

379 m n.m.Kostol Svätého kríža (slovenský)

Foto oboch kostolov z cintorína. Farský kostol nanebevzatia Panny Márie je najstarším objektom v hradnom areáli. Na zachovalej veži farského kostola sú združené románske okná. Kostol postavili po r. 1255. Napriek timu, že ho postihli veľké požiare (v r. 1500 a 1761), zachovali sa v ňom gotické a renesančné stavebné a výtvarné časti. V interiéri hlavnej lode prevláda barokový sloh. Po oboch stranách lode sú kaplnky v gotickom slohu (kaplnky sv. Jána Almužníka, sv.Ondreja, Tela Kristovho, sv. Antona, sv. Barbory). V kaplnke sv.Barbory je oltár, ktorý na začiatku 16. storočia vytvoril majster Pavol z Levoče a neznámy majster z okruhu Podunajskej školy. Sochárskym unikátom je reliéf Olivová hora z rokov okolo 1500, umiestnený na vonkajšej stene kostola. Nachádza sa tu aj niekoľko epitafov bohatých na mešťanov. V interiéri kostola upúta na hlavnom oltári barokový obraz J. L. Krackera a mohutný organ, postavený v 18. storočí. http://bbmesto.fara.sk/node/7 http://www.apsida.sk/c/8852/banska-bystrica-farsky-kostol

368 m n.m.Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)

Mestský hrad, kostol z 13. storočia, opevnenie z rokov 1480-1510 s barbakanom, neskôr barokizované. Národná kultúrna pamiatka. Stredoslovenská galéria a Krajské vlastivedné múzeum.

364 m n.m.Banská Bystrica

Výborná zmrzka, príjemná obsluha, keď sme prišli v škaredom počasí, čakali na nás vankúše a deky. Okrem zmrzliny majú aj klasický sortiment kaviarne.

364 m n.m.Zmrzlináreň