Romantický výlet

0 km
00:00 hod.

Tento výlet je zameraný pre všetky zaľúbené páry, bez ohľadu na vek, ktoré majú radi aktívny oddych spojený s poznávaním kultúrnych pamiatok. Je to jedno dňový romantický výlet v okrese Rožňava, kde máte možnosť spoznať okolité pamiatky. Navštívime jedinečné Hájske vodopády, unikátny kaštieľ Betliar a tiež hrad Krásna Hôrka.

Krásna Hôrka je hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné rody: Mariášiovci, Bebekovci a Andrášiovci.Na najvyššom mieste homoľovitého kopca stojí palác s obrannou vežou, pod ním sa rozkladajú ďalšie opevnené paláce, kaplnka a ďalšie obytné a hospodárske budovy, dokumentujúce postupné rozširovanie hradného areálu.

448 m n.m.Hrad Hrad Krásna Hôrka

Kaštieľ v Betliari je najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska. Nachádza sa v obci Betliar, 3 km severne od okresného mesta Rožňava. Po staršej klasicistickej prestavbe a rozšírení južnej časti a priečelia nasledovala rozsiahlejšia pseudoslohová úprava s nadstavbou druhého poschodia, ktorá dala kaštieľu ráz francúzskej poľovníckej stavby.

358 m n.m.Zámok Kaštieľ Betliar

Hájsky potok je potok v Slovenskom krase, v západnej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Turne, má dĺžka 12 km a je tokom VI. rádu.Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka), pod Hačavským sedlom (814 m n. m.) na juhozápadnom svahu Jelenieho vrchu (947,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 730 m n. m. Vytvára kaňonovitú Hájsku dolinu a oddeľuje podcelky Zádielská planina na západe a Jasovská planina na východe.vytvára sústavu 9 vodopádov na travertínových hrádzach, pod názvom Vodopády Hlboký jarok, dosahujúcich výšku od 1,2 až po 6,6 metrov.

347 m n.m.Vodopád Hájsky vodopád