Veľká sála, DK Zrkadlový háj, Bratislava Bratislava

HÁJENKA

Hudba 22.06 17:00 18:00

Účinkujú: Detský folklórny súbor Hájenka  


Zdroj informácií.