Mäsiarsky bok pri Krupine

3.5 km
01:10 hod.

Ďalší zo zabudnutých výletov. Na polceste medzi Zvolenom a Krupinou, neďaleko obce Babiná je prírodná rezervácie Mäsiarsky bok. Prechádza ňou zelená značka a z chodníka uvidíte skalopády aj malebnú roklinu riečky Krupinice (tá je podobná cestičke z Žibritova na Krupinské bralce, ktoré sú smerom na Banskú Štiavnicu). Okrem toho budete prechádzať krásnym zmiešaným lesom, ktorý je v rezervácii ponechávaný viac menej v nedotknutom stave - spadnuté stromy sú prerezané kvôli bezpečiu, ale kmene sú nechané tak a z nich už vyrastajú nové stromčeky.

K rezervácii sa dá dostať po zelenej od Krupiny alebo od Babinej. Z Babinej je to podstatne kratšie, asi polhodinka. Zaparkovať môžete na starej ceste, ktorá je paralelná s hlavnou, vedie ku starej železničnej stanici. Ak pôjdete autobusom, zastávka je v dedine, odtiaľ je to 10-15 minút k starej stanici. Zelená značka je prejazdná aj na bicykli, ale kvôli podrastu nevidíte na menšie či väčšie skaly, ktoré ležia priamo na chodníku, takže je to bezpečnejšie na jar alebo na jeseň. Výlet je ideálny aj s deťmi, ktoré sa budú hrať okolo riečky a v samotnej rokline budú vo vytŕžení :)

Foto a výlet: Saška a Rasťo Weberovci

Kvôli zrušenej trati dnes už nepoužívaná stanica. Ale je obývaná a pred ňou je rázcestník zelenej značky.

365 m n.m.Stará vlaková stanica

Zelená značka odbočí zo starej asfaltky cez tunel popod železnicu. Treba dávať pozor, v lete je tunel komplet zarastený.

363 m n.m.Tunel popod železnicu

Nový drevený most cez riečku Krupinicu. Hodí sa najmä po veľkých dažďoch, za bežných okolností Krupinicu prebrodíte.

363 m n.m.Drevený most

Po prechode dreveného mosta sa zelená značka stratí. Treba prejsť cez lúku k lesu, odtiaľ už vidieť starú lesnú cestu, po ktorej vedie značka ďalej. Pre bystrozrakých je tam aj tabuľka označujúca kraj rezervácie. V lete vyzerá chodník tak, ako na fotke.

383 m n.m.Vstup do rezervácie Mäsiarsky bok

V mieste, kde sa zelená značka najviac priblíži skalopádom Mäsiarskeho boku, riečka vyhĺbila malebnú roklinu. Atmosféra je ešte zvýraznená násypom starej železničnej trate na druhej strane potoka, násyp je obrastený machom. Potok Krupinica sa prediera pomedzi obrovské balvany v desiatkach malých vodopádov.

347 m n.m.Roklina Krupinice

Národná prírodná rezervácia s rozlohou viac ako 120 ha sa nachádza v nadmorskej výške 350 – 545 m. Predstavuje prírodný komplex ekosystému lesa s bralami a sutinami (sypané bralo). Geologický podklad celého územia tvoria pyroxenické andezity a ich pyroklastiká, na ktorých sa vytvorili ílovito-hlinité hnedozeme. Prevládajúcou drevinou je dub a v menších skupinách buk, cer, hrab, javor, lipa a jaseň. Viac ako 60 % porastu je starších ako 100 rokov a približne 15 % má viac ako 150 rokov a patria medzi najzachovalejšie a najcennejšie porasty prírodnej rezervácie. Z väčších cicavcov tu žije príležitostne jeleň, srnec, diviak, líška, istý čas tu hniezdil výr skalný, žije tu myšiak hôrny. Menšie vtáky sú zastúpené viac ako 30 druhmi.

353 m n.m.Prírodná rezervácia Mäsiarsky bok