Slovensko autom, top destinácie II

228.4 km
04:31 hod.

Pokračovanie púte po top destináciách Slovenska, ku ktorým sa dá dostať autom a bez námahy. Len veci, kde je ozaj čo vidieť a neznudia ani malé deti :)

Poskladal: Rasťo

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Pôvodným zámerom Slovenského národného múzea v Martine bolo vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska (s jednotlivými typovými a regionálnymi stavebnými špecifikami). Foto Milo Fabian, skanzenmartin.sk

441 m n.m.Múzeum slovenskej dediny (skanzen)

Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol hradom dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. V priebehu 13. storočia bol budovaný ako kamenný. Koncom 13. storočia sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčiansky...

311 m n.m.Bojnický zámok

ZOO Bojnice patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, tj. bez vyhranenej špecializácie. V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi ostrovidovi, bežcom, jeleňom a turovitým kopytníkom. Dnes sa zoo postupne snaží zameriavať na vzácne a ohrozené druhy.

324 m n.m.ZOO Zoologická záhrada Bojnice

Park miniatúr - Matúšovo kráľovstvo v Podolí bol založený v roku 2003. Nachádza sa približne v strede obce pri základnej škole. Modely sú zhotovené v mierkach 1:25 a 1:50. Vo väčšej mierke sú vyrobené modely kostolíkov a iných drobných objektov, v menšej mierke všetky modely hradov. Dnešné zrúcaniny hradov sú zhotovené v historickej podobe, čiže je možno vidieť ich niekdajší vzhľad.

180 m n.m.Park miniatúr v Podolí

Myšlienkou zriadiť na nitrianskom hrade prvé diecézne múzeum na Slovensku sa zaoberal už Ján Chryzostom kardinál Korec, ale uskutočnil ju až v deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda v roku 2007 nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. V tom čase bola širokej verejnosti sprístupnená iba prvá časť múzea – expozícia faksimilií písomných dokumentov k počiatkom kresťanstva a prvého štátu na našom území. Opäť v deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda, ale v roku 2008, bola otvorená i jeho druhá časť – výstava liturgických predmetov z čias neskorej gotiky, renesancie, baroka i z dôb pomerne nedávnych.
Obidve časti múzea sa nachádzajú v bývalých hospodárskych budovách nitrianskeho hradu, postavených v 17. stor. Pre potreby múzea boli upravené a zrekonštruované v rokoch 2004 až 2007.

160 m n.m.Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Nitra

Arborétum Mlyňany SAV je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe.

181 m n.m.Chránený areál Arborétum Mlyňany